Garantieverwerking voor LED armaturen

Garantievoorwaarden van LEDVANCE voor bepaalde niet-commericieel gebruikte LED armaturen

1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Duitsland (onder „LEDVANCE“) verleent garanties op de volgende LED armaturen

  • 3 jaar garantie op de „SUBMARINE® LED Integrated“ vochtbestendige armaturen,
  • 5 jaar garantie op de „LUNIVE® “ binnenarmaturen en
  • 5 jaar garantie op de „ENDURA® STYLE“ buitenarmaturen (batterijen zijn uitgesloten van de garantie).

2. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum.

3. De garantie is exclusief van toepassing op de armaturen die binnen Europa zijn gekocht en gebruikt zijn voor niet-commerciële doeleinden.

Tot wel 5 jaar garantie

4. Mocht een van de bovengenoemde armaturen falen als gevolg van een productiefout binnen de betreffende garantieperiode, dan ontvangt de koper gratis een vervangend product. Aangezien de producten van LEDVANCE voortdurend in ontwikkeling zijn, behoudt LEDVANCE zich het recht voor indien nodig vervangende producten in de vorm van een gelijkwaardig product te leveren. Zending wordt uitsluitend binnen Europa uitgevoerd. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over de geldigheid van elke garantieclaim.

5. De garantie omvat uitsluitend het in artikel 4 omschreven prestaties. Niet inbegrepen in de garantie en de garantieclaims zijn met name, zonder beperking,

a) schade door onjuist of oneigenlijk gebruik van het armatuur, gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke slijtage van het armatuur of overmacht,

b) schade als gevolg van reparatie of wijziging van het armatuur uitgevoerd door de koper of een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDVANCE en

c) de vergoeding van de aankoopprijs, de terugbetaling van de installatie of de verwijdering van de kosten of kosten van het versturen van de armatuur, schadevergoedingen of schadevergoeding voor gevolgschade.

6. De garantie is alleen van toepassing wanneer de armaturen binnen de toegestane specificaties (volgens het productdatablad) worden gebruikt en wanneer deze volgens de bijgevoegde handleiding geïnstalleerd en in werking gesteld worden, en toegepast worden zoals beschreven.

7. Om een ​​garantieclaim af te dwingen, zal de koper het defecte armatuur in breukvaste verpakking sturen met een kopie van de orginele factuur, portokosten betaald door de afzender, naar het LEDVANCE contactadres in het land waar het armatuur is gekocht.

LEDVANCE Benelux B.V.
Afdeling After Sales Postbus 115
2900 AC CAPELLE AAN DEN IJSSEL

De adressen van de overige Europese landen zijn beschikbaar onder de volgende internetlink: https://www.ledvance.com/company/about-ledvance/contact/europe/index.jsp.

8. Deze garantie beperkt de wettelijke garantierechten van de koper op geen enkele wijze. Dergelijke wettelijke garantierechten gelden afzonderlijk en parallel met deze garantie.

9. Deze garantievoorwaarden worden uitsluitend geregeld door de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het conflict van de wettelijke regels en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980.

Versie datum: 21 juli, 2017

Download: Garantievoorwaarden voor LED armaturen